0252 212 22 62

[email protected]

Orhaniye Mh. 157. Sk. No:34

Mentese / MUĞLA

Üye Girişi

Üye Bilgi Ekranı

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

Kooperatiflerin Olağan Genel Kurullarının Ertelenmesine İlişkin Bilgilendirmedir.

Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, 01/03/2021 tarihinde ‘yeni kontrollü normalleşme süreci’ne dair temel usul ve esaslar açıklanmıştır. Söz konusu açıklamalara istinaden İçişleri Bakanlığı’nca 02/03/2021 tarihinde yayınlanan genelgede kooperatif genel kurullarının toplanmasına ilişkin düzenlenmelere de yer verilmiştir. Son olarak Ticaret Bakanlığı yetki alanında bulunan kooperatiflerin genel kurul toplantıları hakkında Bakanlık Makamının 11/03/2021 tarihli Onayı alınmıştır. Bu çerçevede kooperatif genel kurul toplantılarının 7244 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin 1’nci fıkrasının (d) bendi uyarınca 30/04/2021 sonrasına ertelenmesi, ertelenen genel kurul toplantılarının bu tarihten itibaren 3 ay içerisinde (31/07/2021 tarihine kadar) yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmesi istenmiştir. Ayrıca olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarının hangi koşullarda ve nasıl yapılacağı belirlenmiş; Sağlık ve İçişleri Bakanlığının belirlediği kurallara uymak şartıyla sorumluluk yönetim kurulunda veya çağrıyı yapan organda olmak üzere, ilin toplantı tarihinde “çok yüksek riskli” grupta yer almaması ve toplantıyla ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun izin vermesi halinde olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılabileceği düzenlenmiştir.
Buna göre, kooperatif ortakları için Covid 19 sebebiyle oluşan riski en aza indirmek ve ortaya çıkabilecek zararların önüne geçebilmek amacıyla kooperatiflerin 2019 olağan genel kurul toplantılarının 30/04/2021 tarihine kadar yapılması zorunluluğu 31/07/2021 tarihine ertelenmiştir. Ayrıca 2020 olağan genel kurul toplantılarını 30/06/2021 tarihine kadar yapma zorunluluğu bulunan kooperatiflerin de bu zorunluluğu 31/07/2021 tarihine ertelenmiş bulunmaktadır. Böylece kooperatifler 2019 ve 2020 yılı olağan genel kurul toplantılarını sorumluluk yönetim kurulunda veya çağrıyı yapan organda olmak üzere 31/07/2021 tarihine ister birleştirerek isterse ayrı ayrı yapabileceklerdir. Ancak toplantıların yapılabilmesi için, İl Hıfzıssıhha Kurulunun izin vermesi, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının belirlediği kurallara uyulması ve ilin toplantı tarihinde “çok yüksek riskli” grupta yer almaması gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu genel kurul toplantısı ile ilgili Muğla’nın ‘çok riskli il’ statüsünden çıkması beklenilmektedir. Üyelerimizin dikkatine…