0252 212 22 62

[email protected]

Orhaniye Mh. 157. Sk. No:34

Mentese / MUĞLA

Üye Girişi

Üye Bilgi Ekranı

KURULUŞUN ÜNVANI: Sınırlı Sorumlu Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi
KURULUŞUN ADRESİ: Orhaniye Mahallesi, 122 nci Sokak No: 1/7 Menteşe /MUĞLA
TELEFON NUMARASI: 0252 212 22 62

ANA SÖZLEŞME

KURULUŞUN TESCİL TARİHİ: 01/03/2016
KURULUŞUN SİCİL NO: Muğla/6687
KURULUŞUN ORTAK SAYISI: 970 (Dokuzyüzyetmiş) 30/10/2019 Tarihi itibariyle)
BAŞKAN AYHAN ÇAY, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ SELİM AVCI VE SÜLEYMAN KÜÇEM

Muğla İli,Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi sınırları içerisinde 154 Hektar. 2/3 ‘ü Hazine ve Maliye arazisi, 1/3 ü Şahıs arazileri.
Sınırlı Sorumlu Muğla Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 01/03/2016 Tarihinde Kuruluş evrakı tamamlanarak Tescil İşlemleri yapılmıştır.
Gerek Menteşe Belediyesi ve gerekse Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşme ve çalışmalar sonucunda bahse konu arazimizin 1/25000 Ölçekli Krokide yeri işaretlenerek tescili yapıldı.
Bu arada Kooperatifin kuruluş işlemleri donduruldu. Talep var.
Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi nde ki 154 Hektarlık alan’ın 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Haritaların çizimi tamamlanmış olup Muğla Büyük Şehir Belediyesi Meclisine sunulmuştur .
Hazine ve Maliye ye ait olan arazilerin TOKİ İdaresine devri için yazışmalar yapılmıştır.
En son geldiğimiz nokta ise yukarıda da arz ettiğimiz gibi . 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planımız kesinleşmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planımız da Yasal Askı süresi tamamlanarak askıdan indirilmiştir. Menteşe Belediyesi,Muğla Büyük Şehir Belediyesi ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü arasında yazışma süreci başlatılmıştır
AÇIKLAMA; Sınırlı Sorumlu Muğla Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 01/03/2016 Tarihinde Kuruluş evrakı tamamlanarak Tescil İşlemleri yapılmıştır.
Bizler Muğla olarak bahse konu çalışmayı yapan ilk İllerdeniz. Bu defa görülen zaruri ihtiyaç görülmesi üzerine bir grup sanayici arkadaşımızla sanayi sitesinin konuşlanacağı arazi araştırması için Ankara’ya gittik. Öncelikle Toplu Konut Kamu İdaresi Başkanı ile görüşerek Muğla’mızın Sanayi Sitesinin durumunu detaylıca izah ettik. Birlikte hareket ettiğimiz Muğla Ticaret ve Sanayi Odamızın Eski Başkanı ile birlikte İktidar Milletvekillerinin de yardımı ile halen çalışmasını yaptığımız arazimizin 1/25000 ölçekli kroki üzerinde Tescil işlemlerini yaptırarak süreci başlattık.
Muğla İli,Menteşe İlçesi,Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesinin yer seçimi 29/09/2015 tarih ve 341 Sayılı Büyük Şehir Belediye Meclis Kararı ile Onaylanarak 09/08/2016 tarih ve 246 Sayılı Karar ile kesinleşen Muğla İli 1/25000 Ölçekli, Nazım İmar Planın da yapılmıştır.
En son geldiğimiz nokta ise yukarıda da arz ettiğimiz gibi hazırlanan 1/5000 ve 1/ 1000 Ölçekli haritalarımızın Büyük Şehir Belediye Meclisince Onaylanmasına müteakip Kurumunuzla (TOKİ) tarafımıza gönderilen protokol taslağı çerçevesinde yolumuza devam etmek istiyoruz.
Planlamaya altlık oluşturacak olan Kurum görüşleri 14/06/2016 tarihli Muğla Büyük Şehir belediyesi yazısıyla toplanmaya başlanılmıştır. 14/10/2016 tarihinde Halihazır Harita Onayı yapılmış,20/01/2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu onaylanmış planlama alanı Önemli Alan (ÖA-2.1), Uygun Alan (UA-2) olarak iki bölüme ayrılmıştır.
Muğla Büyük Şehir Belediye Meclisinin 11/01/2018 tarih ve 16 Sayılı ile Onaylanmış olup,1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu Muğla Büyük Şehir Belediye Meclisinin 12/04/2018 tarih ve 80 Sayılı Kararı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kesinleşmiştir.
Menteşe Belediye Başkanlığı Temmuz Ayı Belediye Meclisinde görüşülen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Menteşe Belediye Başkanlığı tarafından 17/08/2018 tarihinde Askı’ya çıkarılmış olup, 17/09/2018 tarihinde de askıdan indirilmiştir.
Menteşe Belediye Başkanlığı İmar İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 19/09/2018 tarih ve 13489 Sayılı Yazı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, 19/092018 tarih ve 13491 Sayılı yazı ile de Muğla Büyük Şehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığına 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve ekleri gönderilmiştir.
Kurumlar arasındaki yazışmalar ( Defterdarlık/Çevre ve Şehircilik/ Gıda Tarım ve Hayvancılık) tamamlanmıştır.
Hazine ve Maliye ye ait olan arazilerin TOKİ İdaresine devri 26/06/2019 tarihinde yapılmıştır.
Toplu Konut Kamu İdaresi yetkilileri ile üç defa Ankara /Merkez binasında oturum yapılmış ve bilgi akışı sağlanmıştır.